Ansvarlig Søker

Ved søknadspliktige tiltak etter PBL må søknad forestås av firma som kan stå som ansvarlig søker.

Falk Bygg har sentral godkjenning som ansvarlig søker innenfor tiltaksklasse 1 og står for søknader i egne prosjekter, men kan også bistå med denne rollen i enkeltprosjekter hvor vi ikke er utførende.
Ta kontakt med oss for en prisvurdering av ditt tiltak.